Funkcjonariusz: platforma open source do szybkiej eksfiltracji danych z komputerów, serwerów, telefonów, tabletów, aparatów cyfrowych i innych urządzeń USB.

kontakt@funkcjonariusz.com

Czerwiec 2022

Maj 2022

Marzec 2022

Luty 2022

 • przebudowany schemat podziału reguł wykluczających na grupy funkcjonalne (i tym samym repozytoria) - duże zmiany w 3 z 8 dotychczasowych repozytoriów, oraz wprowadzenie 5 nowych - nowy podział skupia się na przypadkach użycia (np. obróbka filmów to zupełnie inny przypadek niż po prostu ich oglądanie), zamiast tylko na kategoriach oprogramowania, dzięki temu użytkownicy mogą dużo łatwiej forkować obecne repozytoria i utrzymywać własne, dodatkowe reguły (a także łatwiej tworzyć różne profile konfiguracyjne, dedykowane pod różne działy atakowanej firmy - np. osobne profile dla programistów, osobne dla grafików komputerowych itd.)

Styczeń 2022

Grudzień 2021

Październik 2021

 • uruchomiony projekt Funkcjonariusz, czyli pierwszy z projektów adaptujących Drive Badgera do realiów konkretnych krajów
 • porządki i restrukturyzacja stron Wiki: z dotychczasowego głównego Wiki wydzielone 2 nowe: field manuals (podręczniki operacyjne i inne materiały wykraczające poza zakres samego projektu) i project (sprawy związane z całością projektu, a nie tylko produktami - np. News, Roadmap itd.)

Wrzesień 2021

 • dodany mechanizm "filesystem injection" (umożliwiający wprowadzanie do eksfiltrowanych systemów plików zmian w locie), razem z dokumentacją i przykładami użycia
 • przeniesione ze starych wersji produktów stare sterowniki wyświetlaczy dla Funkcjonariusza Mobilnego (Mobile Badgera) - tym razem w formie osobnego repozytorium, aby do głównego repozytorium nie pakować zależności na różnych, potencjalnie niekompatybilnych licencjach

Sierpień 2021

 • dodane wsparcie dla dysków MMC
 • udostępniliśmy arkusz ze szczegółowym porównaniem możliwości Funkcjonariusza (Drive Badgera) z komercyjnymi narzędziami tego typu (Pegasus, DevilsTongue i innymi)
 • raz dopasowany do dysku klucz szyfrujący jest zapisywany i automatycznie ładowany przy każdym kolejnym podejściu

Lipiec 2021

 • dodane wsparcie dla Windows 11
 • dodane nowe narzędzie Funkcjonariusz Mobilny (Mobile Badger), działające na Raspberry Pi lub dowolnym komputerze z Debianem/Ubuntu - używa ono tej samej konfiguracji i hooków, obsługując:
  • urządzenia MTP: telefony, tablety itp.
  • urządzenia PTP: aparaty cyfrowe, niektóre telefony itp.
  • pen drive'y i dyski zewnętrzne USB (jeśli ich eksfiltracja w normalnym trybie jest niemożliwa)

Czerwiec 2021

Kwiecień 2021

 • dodane wsparcie dla szyfrowania LUKS
 • ukończona dokumentacja (w zakresie, jaki planowaliśmy na początek)

Marzec 2021

 • dodane wsparcie dla eksfiltracji Mac OS (w tym nowego sytemu plików APFS i szyfrowania FileVault)

Wcześniejsze zmiany

 • zobacz pełną historię zmian od kwietnia 2017 do teraz