Funkcjonariusz: platforma open source do szybkiej eksfiltracji danych z komputerów, serwerów, telefonów, tabletów, aparatów cyfrowych i innych urządzeń USB.

kontakt@funkcjonariusz.com

Funkcjonariusz bywa porównywany do znanego i popularnego wśród służb specjalnych systemu Pegasus. Poniżej porównamy funkcjonalności obu systemów od strony czysto użytkowej, nie wchodząc zbyt mocno w szczegóły techniczne.

Pegasusa na poziomie technicznym można podzielić na kilkadziesiąt osobnych modułów funkcjonalnych (głównie związanych ze zdalną infekcją oraz późniejszą analizą działań ofiary). Z punktu widzenia szeregowego operatora, można go jednak podzielić na 5 bloków funkcjonalnych:

1. Zdalna infekcja

Możliwość w pełni zdalnej infekcji telefonów jest tak naprawdę główną przewagą konkurencyjną Pegasusa i powodem, dla którego używany jest właśnie on, a nie inne narzędzia, wyposażone w dużo lepszą analitykę dowodów (zwłaszcza, że Pegasus obsługuje tylko telefony i w ogóle nie da się połączyć w żadnym narzędziu dowodów pozyskanych z telefonu i komputera ofiary).

2. Lokalna infekcja

Funkcjonariusz umożliwia lokalną infekcję telefonów, nośników luzem, jak i komputerów, a więc np.:

 • podkładanie plików mogących stanowić materiał dowodowy (po ich znalezieniu już "oficjalnie")
 • podkładanie dowolnych innych plików - np. zdjęć sugerujących zdradę małżeńską itp.
 • wgrywanie wszelkiego rodzaju backdoorów, kluczy pozwalających na dostęp zdalny, podmianę lokalnych haseł itp.
 • wgrywanie oprogramowania typu spyware, pozwalającego otrzymywać dane z urządzenia również w przyszłości

Należy jednak pamiętać, że użycie tej funkcjonalności na terenie Polski możliwe jest w zasadzie tylko i wyłącznie w celach testowych (laboratoryjnych, ćwiczebnych). Funkcjonalność ta została stworzona wyłącznie na potrzeby zagraniczne, dla oryginalnego projektu Drive Badger, do użycia:

 • w krajach (np. Brazylia, Wietnam, Chiny itd.), w których jest to dopuszczalne przez lokalne prawo
 • przez służby specjalne, poza terytorium Polski, wobec obcokrajowców

Z tego też powodu funkcjonalność ta nie będzie szerzej omawiana, poprzestańmy tylko na stwierdzeniu, że wg naszej wiedzy, Funkcjonariusz realizuje lokalną infekcję telefonów (zwłaszcza Androida) sprawniej, niż wersja Pegasusa z 2016 roku (wówczas to wyciekły informacje nt. jego funkcjonalności - całkiem możliwe, że od tego czasu sytuacja uległa zmianie).

3. Eksfiltracja danych

O ile siłą Pegasusa jest zdalna infekcja, o tyle główną siłą Funkcjonariusza jest właśnie wydajny silnik eksfiltracji danych, obsługujący różne metody szyfrowania dysków twardych (w tym automatyczne dopasowywanie dostarczonych kluczy).

Cała operacja eksfiltracji jest w pełni zautomatyzowana, a kopiowanie danych oparte jest o ponad 400 unikalnych reguł wykluczających (dla różnych systemów operacyjnych, zarówno dla telefonów jak i komputerów), które redukują ilość danych do skopiowania (na komputerach biurowych z Windows średnio o ok. 95%, na komórkach to bardzo mocno zależy od charakteru danych na konkretnym telefonie).

4. Analiza i korelacja danych, zarządzanie cyfrowymi dowodami

Elementem Pegasusa jest dostępny z poziomu przeglądarki panel, za pomocą którego można przeglądać wybrane aspekty działania telefonu ofiary - np. przeglądać zdjęcia, listy rozmów, treści SMS-ów, wpisy w synchronizowanych kalendarzach Google Calendar itd.

Funkcjonariusz w założeniu skupia się na szybkim pozbawieniu ofiary kontroli nad jej danymi - a pozyskane dane układa na docelowych dyskach w taki sposób, aby można było łatwo prowadzić ich analitykę z użyciem wybranych narzędzi z zakresu tzw. computer forensic (do analizy danych, korelowania różnych fragmentów i pracy na zestawach dowodów cyfrowych).

Jakich konkretnie narzędzi warto spróbować?

Pomijamy tutaj narzędzia, które:

 • nie mają wersji open source, darmowej, darmowej do użytku prywatnego, trial, albo choćby komercyjnej-możliwej do użycia jednorazowo za racjonalną cenę
 • potrafią działać tylko i wyłącznie:
  • w oryginalnej sieci (np. analizatory ruchu sieciowego typu Wireshark)
  • na oryginalnym komputerze (np. analizatory RAM typu Volatility Framework czy świetne skądinąd narzędzia Nirsoft),
  • na obrazie blokowym dysku (np. wszelkiego rodzaju narzędzia do odzyskiwania plików usuniętych)

Magnet AXIOM

To zdecydowany lider wśród narzędzi do analityki śledczej. Pakiet ten składa się z dwóch osobnych narzędzi: Process i Examine (w jednym operujesz na materiałach źródłowych, w drugim prowadzisz analitykę dowodów - oczywiście ma to sens w przypadku formalnego śledztwa, a nie zbierania wiedzy operacyjnej). AXIOM wprawdzie skupia się głównie na platformie Windows i pozyskiwaniu dowodów z komputerów stacjonarnych - ale już praca na tych dowodach dotyczy wszystkich platform.

AXIOM jest narzędziem płatnym - dostępna jest wersja trial (dostęp do niej wymaga jednak wcześniejszej weryfikacji potencjalnego klienta przez producenta), jak również w Internecie można znaleźć "złamane" starsze wersje 4.10.0.23663 i 3.11.0.19007 bez malware.

Paraben E3

Drugim z komercyjnych narzędzi, naszym zdaniem nawet przewyższającym AXIOM (zwłaszcza w przypadku obróbki platform innych niż Windows, w tym urządzeń Apple), jest Paraben E3, który posiada darmową wersję, wprawdzie ograniczoną funkcjonalnie, ale nadal bardzo przydatną przy pracy z telefonami.

W przeciwieństwie do AXIOM, rejestracja jest tylko formalnością, a link do pobrania przychodzi w mailu od razu po wypełnieniu formularza.

FTK Forensic Toolkit

Jeśli kojarzysz bardzo popularny, darmowy program FTK Imager - to jest właśnie pełny pakiet tej samej firmy do analizy śledczej, a nie tylko samo narzędzie do obrazowania dysków. Co ciekawe, wersję próbną można sobie tak po prostu pobrać, bez wcześniejszej weryfikacji przez producenta, czy nawet próby rejestracji.

Autopsy

Powyższe 3 pakiety są narzędziami komercyjnymi (i to bardzo drogimi), posiadającymi autorskie rozwiązania do pracy z dowodami cyfrowymi - a więc operujemy w nich nie tylko na poziomie np. pojedynczych SMS-ów, zdjęć czy czegokolwiek innego, ale:

 • różne typy danych można łączyć w grupy (te same również, np. ułożony ciąg SMS-ów może być jednym dowodem)
 • dowody można łączyć w ramach "dochodzeń"
 • dane te można importować i eksportować, dzielić się pracą analityczną itd. - co ma sens o tyle, że AXIOM jest standardem branżowym

Autopsy (często używane w pakiecie z The Sleuth Kit do analizy obrazów dysków) to prawdopodobnie jedyne narzędzie open source, które przynajmniej usiłuje iść w podobnym kierunku.

inne narzędzia open source

Pozostałe polecane narzędzia open source są tak naprawdę po prostu specjalizowanymi dystrybucjami Linuxa, opartymi na Debianie lub Ubuntu, z dołożonymi ogólnie znanymi narzędziami do analizy konkretnych rzeczy (np. RegRipper do analizy plików rejestru Windows), lepiej lub gorzej "poklejonymi" za pomocą autorskich skryptów.

W przypadku tych dystrybucji, główny nacisk położony jest na analizę pozyskanych danych źródłowych za pomocą indywidualnych narzędzi (zamiast jednolitego interfejsu, typowego dla rozwiązań komercyjnych) - z tą różnicą, że każda z nich dostarcza kilkadziesiąt do kilkuset dodatkowych narzędzi, już sensownie skonfigurowanych i gotowych do pracy. Zaś coś takiego jak "praca na dowodach" czy "praca na śledztwach" albo w ogóle nie istnieje (bo pracuje się zawsze w kontekście "komputera" czy "dysku"), albo istnieje w szczątkowej formie (np. w SANS SIFT poprzez automatyczne tworzenie struktur katalogów z artefaktami).

5. Nadzór i wykrywanie nadużyć

Pegasus

W przypadku Pegasusa i w zasadzie każdego systemu, który ma być dopuszczony jako oficjalne narzędzie dla służb:

 • różne aktywności związane z bieżącą obsługą całego systemu podzielone są na role i przypisane do nich uprawnienia - np. operator podsłuchów nie ma możliwości wprowadzania zmian w konfiguracji systemu, a obsługa techniczna nie może podsłuchiwać ofiar
 • przy wprowadzaniu zmian konfiguracyjnych, jak również zakładaniu podsłuchów, obowiązuje albo "zasada czworga oczu" (czyli jedna osoba wykonuje, a druga patrzy na ekran i weryfikuje jej działania), albo - tam gdzie to technicznie wykonalne - mechanizm wersjonowania i przeglądu zmian (tzw. code review)
 • operator podsłuchów jest tylko pionkiem, w pełni rozliczalnym ze swoich działań

Wszystkie te zasady mają w założeniu zapobiegać nadużyciom - zarówno tym indywidualnym (np. operator podejrzewa żonę o niewierność i chciałby ją podsłuchiwać), jak i instytucjonalnym (np. podsłuchiwanie polityków czy dziennikarzy). W praktyce, skoro w tym drugim przypadku ograniczenia i tak nie działają, to czy sprawiedliwe jest utrzymywanie ich w tym pierwszym?

Funkcjonariusz

Funkcjonariusz oparty jest na zgoła odmiennych założeniach:

Oczywiście operator nadal może zostać rozliczony ze wszystkiego, co dzieje się poza samymi urządzeniami - w szczególności jeśli jego działania zostaną zarejestrowane przez kamery. Dlatego też w każdym ataku powinno być jak najmniej improwizacji, a jak najwięcej działań ściśle zaplanowanych i przećwiczonych.