Funkcjonariusz: platforma open source do szybkiej eksfiltracji danych z komputerów, serwerów, telefonów, tabletów, aparatów cyfrowych i innych urządzeń USB.

kontakt@funkcjonariusz.com

Kali Linux to dystrybucja systemu Linux skupiająca się na bezpieczeństwie IT, oparta na dystrybucji Debian. Została wybrana jako system bazowy dla narzędzia Funkcjonariusz, ponieważ dostarcza:

  • bardzo wygodny system rozruchu z Debiana
  • cały podsystem systemd/udevd z Debiana (w tym reguły udevd) - dzięki temu system po starcie poprawnie rozpoznaje i automatycznie konfiguruje różne urządzenia (np. dyski twarde i inne nośniki, również zewnętrzne)
  • regularne aktualizacje całego oprogramowania systemowego (w tym powyższych komponentów)
  • dodatkowo mechanizm obsługi stałych partycji zewnętrznych na dane w trybie Live (z ang. "persistent partitions") - tj. system w trybie Live, po ręcznym wybraniu tej opcji, automatycznie montuje dodatkową, trzecią partycję, jako tzw. overlay, na której zapisywane są nowe pliki, a także zmiany w plikach systemowych - zmiany te są widoczne pomiędzy restartami systemu, możliwe jest też szyfrowanie LUKS takiej partycji, dzięki czemu eksfiltrowane dane są bezpieczne na wypadek przechwycenia Twojego nośnika przez osoby trzecie

Wspierane architektury sprzętowe

Kali Linux dostarcza gotowe obrazy ISO Live Boot dla 3 wiodących architektur:

  • 32-bitowych i 64-bitowych architektur Intela
  • ARM64 - dla komputerów Apple z procesorem M1 (modele 2020+)

Tak wygląda menu uruchomieniowe wersji Live: